MOLEKULÁRNY VODÍK
TERAPIA BEZ VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOV

Máte akútne alebo chronické infekcie? Potrebujete zlepšiť svoju imunitu? Trpíte urtikáriouatopickým ekzémompsoriázou či seboreou? Trápia vás vedľajšie účinkychemoterapie alebo rádioterapie? Prekonali ste mozgový alebo srdcový infarkt? Väčšina ochorení je spôsobená volnými radikálmi, ktoré sú výsledkom oxidačného stresu.
PlusH2 Hydrogen Water – novinka z USA, je molekulárny vodík naviazaný nanotechnológiou do farmakologicky čistenej vody reverznou osmózou.Jeho molekula je až 176-krát menšia ako vitamín C. Žiadna súčasná forma vitamínu C alebo E, ako tiež veľmi účinných antioxidantov, však nedosahuje takého efektu ako molekulárny vodík. Svojou veľkosťou  dokáže preniknúť v ľudskom tele všade, priamo cez bunečnú membránu až k mitochondriám.Preto je jeho účinok taký enormný a výrazný.Vodík (H2) selektívne zneškodní len zlé voľné radikály (-OH), v tele tým, že ich premení na vodu (H2O).Takto regenerované telo nadbytočnú vodu následne vylúči z tela močom, potom a dýchaním.  Odporúčané dávkovanie je vypiť 250ml nápoja 3x denne, ráno na obed a večer. Odporúčaná dĺžka terapie je 4 týždne .

SKRYTÝ V PRÍRODE
OBJAVENÝ VEDOU

Anti-Inflammatory Effect

Protizápalové účinky

Autoimmune And Skin Disorders

Autoimunitné a kožné ochorenia

Metabolic Disorders

Metabolické poruchy

Akútna ischémia Reperfúzne poškodenia

Radioteraphy

Rádioterapia Chemoterapia

Neurodegeneratívne poruchy

Toto je len niekoľko z už dokázaných terapeutických výhod molekulárneho vodíka od mnohých ďalších, ktoré sú v prebiehajúcom vedeckom výskume.

O Vodíku

Hydrogen Water

Molekulárny vodík (+H2)

Selektívne vyhľadáva škodlivé voľné radikály. Po vypití je krvou distribuovaný do celého tela, kde selektívnym spôsobom vyhladáva len zlé volné radikály (-OH), zneutralizuje ich vytvorením vody (H20), ktorá sa následne vylúči z tela von buď vydychovaním, potom alebo močom. Jednoduchý, avšak vysoko účinný terapeutický efekt.
Hydrogen Water

Oxidačný stres

(UV žiarenie, smog, alkohol, fajčenie, psychický a fyzický stres, toxické potraviny) vytvára v tele voľné radikály (-OH), ktoré poškodzujú naše bunky a ich genetický materiál. Ak je hladina voľných radikálov v tele príliš vysoká, spôsobuje rôzne závažné ochorenia vrátane akútneho mozgového alebo srdcového infarktu, rakoviny, cukrovky, vysokého krvného tlaku, ale aj rôznych autoimúnnych ochorení ako psoriáza, atopický ekzém či reumatoidná artritída.
Hydrogen Water
Hydrogen Water

Molekulárny vodík

(176-krát menšií ako molekula vitamínu C ) je vo forme vodíkovej vody jedným z najúčinnejších a najbezpečnejších prírodných nápojov, ktorý nemá žiadne známe vedlajšie účinky. Bežná pitná voda neobsahuje voľný molekulárny vodík. Molekulárny vodík po vypití dosahuje maximum koncentrácie v tele do 10 minút a po 60 minútach je v tele spotrebovaný. Aj z tohto dôvodu je vhodný pre ľudí každého veku vrátane detí, dospelých, či starších ľudí. Molekulárny vodík má veľa zdravotných výhod v prevencii, pred, počas alebo po špecifickej terapii spôsobujúcej zvýšený oxidačný stres. Výrazne zlepšuje imunitu.

Hydrogen Water

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Sú zodpovedané
D.h.c., Prof. Ján Slezák, M.D., PhD., DSc., FIACS

D.h.c., Prof. Ján Slezák, M.D., PhD., DSc., FIACS

Ústav pre výskum srdca, Slovenská akadémia vied
Člen Európskej akadémie vied a umení, Rakúsko

D.h.c., Prof. Ján Slezák, M.D., PhD., DSc., FIACS

D.h.c., Prof. Ján Slezák, M.D., PhD., DSc., FIACS

Ústav pre výskum srdca, Slovenská akadémia vied
Člen Európskej akadémie vied a umení, Rakúsko

Ktokoľvek ho môže užívať. Samotný plynný vodík je veľmi bezpečný a ochranný. Nemá žiadne toxické účinky a preukázalo sa, že je veľmi bezpečný.

Reverzná osmóza (RO) je proces čistenia vody, ktorý využíva čiastočne priepustnú membránu na odstránenie iónov, nežiadúcich molekúl a väčších častíc z pitnej vody. Pri reverznej osmóze sa aplikovaný tlak používa na prekonanie osmotického tlaku, čo je koligatívna vlastnosť spôsobená rozdielmi chemického potenciálu rozpúšťadla, čo je termodynamický parameter. Reverzná osmóza môže z vody odstrániť mnoho druhov rozpustených a zanechaných chemických látok, ako aj biologických látok (hlavne baktérií) a používa sa v priemyselnej výrobe aj pri výrobe pitnej vody.

Voda čistená reverznou osmózou neobsahuje žiadne baktérie, zvyškové antibiotiká, antikoncepčné prostriedky ani zvyšky liekov alebo narkotík. PH vody s reverznou osmózou je 7.

Väčšina voľných radikálov je chemicky extrémne reaktívna vďaka nespáreným elektrónom. Pri kontakte s inými časticami môžu vyvolať kaskádu reakcií, čo vedie k následnému poškodeniu buniek, celých tkanív, orgánov a dôležitých funkcií v tele. To má za následok množstvo zdanlivo odlišných chorôb, ako je ateroskleróza, rakovina pľúc, cukrovka, ale tiež fyziologické starnutie človeka a ďalšie zmeny. Zistenia publikované v posledných desaťročiach v najznámejších lekárskych časopisoch šokovali veľkým počtom chorôb spôsobených nadmernou tvorbou voľných radikálov, najmä reaktívnych druhov kyslíka, a znížením ich stavu odstránením z tela.

Oxidačný stres je príčinou mnohých chorôb, ako je Alzheimerova choroba, rôznych typov rakoviny, ochorenia srdcových ciev alebo cukrovky, ale tiež obezity alebo iných chorôb. Oxidačný stres je nerovnováha medzi antioxidačnou kapacitou bunky a množstvom voľných radikálov. Všeobecne sa predpokladá, že ho spôsobujú reaktívne formy kyslíka (ROS), ako napr. superoxid, peroxid vodíka, hydroxylové radikály. Tieto látky sú produktom normálneho bunkového metabolizmu v akomkoľvek živom organizme, ktorý získava energiu oxidáciou. Vývoj oxidačného stresu je preto výsledkom narušenia rovnováhy na rôznych úrovniach v bunke.

Väčšina lekárskych štúdií používala vodu obohatenú o  vodík s obsahom od 1 do 1.5 ppm. Vo vedeckej literatúre sa koncentrácia 1,6 ppm považuje za koncentráciu „úplného nasýtenia pri tlaku na úrovni hladiny mora“. Vedci, ktorí študujú pozitívne účinky molekulárneho vodíka na zdravie, naznačujú, že v určitých situáciách je žiadúca koncentrácia nad 0,5 ppm (parts per million) a vyššia (bez toxického účinku). Plus H2 má koncentráciu 2,5 ppm.

Kde Kúpiť

Plus H2

Vedecké články

Dozvedieť sa viac z vedeckých šutdií
Anti-Inflammatory Effect

Protizápalové účinky

Qian, L.R. and J.L. Shen, Successful treatment with hydrogen rich water in a case of chronic graft-versus-host-disease. Med Gas Res, 2016. 6(3): p. 177-179.

Azuma, T., et al., Drinking Hydrogen-Rich Water Has Additive Effects on Non-Surgical Periodontal Treatment of Improving Periodontitis: A Pilot Study. Antioxidants 4(3): p. 513-522.

Xia, C., et al., Effect of hydrogen-rich water on oxidative stress, liver function, and viral load in patients with chronic hepatitis B. Clin Transl Sci, 2013. 6(5): p. 372-5.

Ito, M., et al., Open-label trial and randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover trial of hydrogen-enriched water for mitochondrial and inflammatory myopathies. Medical Gas Research, 2011. 1(1): p. 24.

Shimminju, Effects of H2-Rich Water Consumption on Oxidative Stress, PBMC Profiles and Their Transcriptome: A Randomized, Double-blind, Controlled Study (Doctoral dissertation,). 2018.

POTREBUJETE VIAC INFORMÁCIÍ?

Kontakt