WODÓR MOLEKULARNY
TERAPIA BEZ SKUTKÓW UBOCZNYCH

Czy masz ostre lub przewlekłe infekcje? Czy potrzebujesz poprawić swoją odporność? Czy cierpisz na pokrzywkęwyprysk atopowyłuszczycę lub łojotok ? Czy cierpisz na skutki uboczne chemioterapii lub radioterapii ? Miałeś atak serca lub udar mózgu? Większość chorób jest wywoływana przez wolne rodniki wynikające ze stresu oksydacyjnego.

PlusH2 Hydrogen Water- nowość z USA, to molekularny wodór związany nanotechnologią z farmakologicznie oczyszczoną wodą metodą odwróconej osmozy. Jego molekuła jest do 176 razy mniejsza niż witamina C. Jednak żadna obecna forma witaminy C lub E, a także bardzo silne przeciwutleniacze, nie osiągają takiego samego efektu jak wodór molekularny. Ze względu na swoją wielkość jest w stanie przenikać w ludzkim ciele wszędzie, bezpośrednio przez błonę komórkową do mitochondriów. Dlatego jego działanie jest tak ogromne i wyraźne. Wodór (H2) selektywnie niszczy jedynie złe wolne rodniki (-OH) w organizmie, przekształcając je w wodę (H2O). Zregenerowane w ten sposób ciało wydala następnie nadmiar wody z organizmu wraz z moczem, a następnie z oddechem. Zalecane dawkowanie to picie 250 ml napoju 3 razy dziennie, rano, w porze obiadu i wieczorem. Zalecany czas trwania terapii wynosi 4 tygodnie.

UKRYTY W NATURZE
ODKRYTY PRZEZ NAUKĘ

Działanie przeciwzapalne

Choroby autoimmunologiczne i skórne

Zaburzenia metaboliczne

Ostre niedokrwienie Uraz reperfuzyjny

Radioterapia/Chemioterapia

Zaburzenia neurodegeneracyjne

To tylko niektóre ze sprawdzonych terapeutycznych zalet wodoru molekularnego wielu innych, jest obecnie w trakcie badań naukowych.

O WODORZE

Hydrogen Water

WODOR MOLEKULARNY (+H2)

Selektywnie wyszukuje szkodliwe wolne rodniki. Po wypiciu jest przez krew dystrybuowany do całego ciała, gdzie selektywnym sposobem wyszukuje tylko złe wolne rodniki (OH) neutralizuje je tworząc wodę (H20), która jest następnie usuwany z ciała z oddechem albo z moczem. Prosty, ale bardzo skuteczny efekt terapeutyczny.
Hydrogen Water

STRES OKSYDACYJNY

(Promieniowanie UV, smog, alkohol, palenie, stres psychiczny i fizyczny, toksyczna żywność) tworzy w organizmie wolne rodniki (-OH), które uszkadzają nasze komórki i ich materiał genetyczny. Jeśli poziom wolnych rodników w organizmie jest zbyt wysoki, powoduje różne poważne choroby, w tym ostry udar mózgu lub atak serca , raka, cukrzycę, wysokie ciśnienie krwiłuszczyca, wyprysk atopowy lub reumatoidalne zapalenie stawów.
Hydrogen Water
Hydrogen Water

WODOR MOLEKULARNY

(176 razy mniejszy niż molekuła witaminy C), w postaci wody wodorowej, jest jednym z najbardziej skutecznych i bezpiecznych naturalnych napojów, które nie mają znanych skutków ubocznych. Zwykła woda pitna nie zawiera wolnego wodoru molekularnego. Po wypiciu wodór molekularny osiąga maksymalne stężenie w organizmie w ciągu 10 minut i zużywa się w organizmie po 60 minutach. Z tego powodu jest odpowiedni dla osób w każdym wieku, w tym dzieci, dorosłych i osób starszych. Wodór molekularny ma wiele korzyści zdrowotnych w zapobieganiu, jak również przed, w trakcie lub po konkretnej terapii, powodującej wzrost stresu oksydacyjnego. Znacząco poprawia odporność.

Hydrogen Water

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Na które odpowiada
D.h.c., Prof. Ján Slezák, M.D., PhD., DSc., FIACS

D.h.c., Prof. Ján Slezák, M.D., PhD., DSc., FIACS

Instytut Badań Serca, Słowacka Akademia Nauk
Członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, Austria

D.h.c., Prof. Ján Slezák, M.D., PhD., DSc., FIACS

D.h.c., Prof. Ján Slezák, M.D., PhD., DSc., FIACS

Instytut Badań Serca, Słowacka Akademia Nauk
Członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, Austria

Każdy może z niego korzystać. Sam płynny wodór jest bardzo bezpieczny i ochronny. Nie ma działania toksycznego i wykazano, że jest bardzo bezpieczny.

Odwrócona osmoza (RO) to proces oczyszczania wody, który wykorzystuje częściowo przepuszczalną membranę do usuwania jonów, niepożądanych molekuł i większych cząsteczek z wody pitnej. W odwróconej osmozie jest stosowane ciśnienie do pokonania ciśnienia osmotycznego, co jest właściwością koligatywną spowodowaną różnicami potencjału chemicznego rozpuszczalnika, co jest parametrem termodynamicznym. Odwrócona osmoza może usuwać z wody wiele rodzajów rozpuszczonych i pozostawionych substancji chemicznych, a także substancji biologicznych (głównie bakterii) i jest stosowana w produkcji przemysłowej jak również w produkcji wody pitnej.

Woda oczyszczona odwróconą osmozą nie zawiera żadnych bakterii, pozostałości antybiotyków, środków antykoncepcyjnych ani pozostałości narkotyków lub narkotyków. Wartość pH wody z odwróconą osmozą wynosi 7.

Większość wolnych rodników jest chemicznie wyjątkowo reaktywna z powodu niesparowanych elektronów. W kontakcie z innymi cząsteczkami mogą wywoływać kaskadę reakcji, prowadząc do późniejszego uszkodzenia komórek, całych tkanek, narządów i ważnych funkcji w ciele. Powoduje to wiele pozornie różnych chorób, takich jak miażdżyca, rak płuc, cukrzyca, ale także starzenie fizjologiczne u ludzi i inne zmiany. Odkrycia opublikowane w ostatnich dziesięcioleciach w najbardziej znanych czasopismach medycznych zszokowały dużą liczbę chorób spowodowanych nadmiernym wytwarzaniem wolnych rodników, w szczególności reaktywnych form tlenu, i redukcją ich stanu przez usunięcie z organizmu.

Stres oksydacyjny jest przyczyną wielu chorób, takich jak choroba Alzheimera, różne nowotwory, choroby sercowo-naczyniowe lub cukrzyca, ale także otyłość lub inne choroby. Stres oksydacyjny to nierównowaga między zdolnością do przeciwutleniania się komórki a ilością wolnych rodników. Powszechnie uważa się, że jest to spowodowane reaktywnymi formami tlenu (ROS), takimi jak np. nadtlenek, nadtlenek wodoru, rodniki hydroksylowe. Substancje te są produktem normalnego metabolizmu komórkowego w każdym żywym organizmie, który uzyskuje energię poprzez utlenianie. Rozwój stresu oksydacyjnego jest zatem wynikiem zaburzeń równowagi na różnych poziomach w komórce.

W większości badań medycznych stosowano wodę wzbogaconą wodorem zawierającą od 1 do 1,5 ppm. W literaturze naukowej stężenie 1,6 ppm uważa się za stężenie „całkowitego nasycenia przy ciśnieniu na poziomie morza”. Naukowcy badający pozytywny wpływ wodoru molekularnego na zdrowie wskazują, że w niektórych sytuacjach pożądane są stężenia powyżej 0,5 ppm (parts per million) i wyższe (bez działania toksycznego). Plus H2 ma stężenie 2,5 ppm.

GDZIE KUPIĆ

Plus H2

ARTYKUŁY NAUKOWE

Dowiedz się więcej z artykułów naukowych

Działanie przeciwzapalne

Qian, L.R. and J.L. Shen, Successful treatment with hydrogen rich water in a case of chronic graft-versus-host-disease. Med Gas Res, 2016. 6(3): p. 177-179.

Azuma, T., et al., Drinking Hydrogen-Rich Water Has Additive Effects on Non-Surgical Periodontal Treatment of Improving Periodontitis: A Pilot Study. Antioxidants 4(3): p. 513-522.

Xia, C., et al., Effect of hydrogen-rich water on oxidative stress, liver function, and viral load in patients with chronic hepatitis B. Clin Transl Sci, 2013. 6(5): p. 372-5.

Ito, M., et al., Open-label trial and randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover trial of hydrogen-enriched water for mitochondrial and inflammatory myopathies. Medical Gas Research, 2011. 1(1): p. 24.

Shimminju, Effects of H2-Rich Water Consumption on Oxidative Stress, PBMC Profiles and Their Transcriptome: A Randomized, Double-blind, Controlled Study (Doctoral dissertation,). 2018.

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Kontakt